Каразін В. Н.Дошку на честь В. Н. Каразіна встановлено у 2002 році за адресою площа Свободи, 4 на фасаді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Скульптор Ю. В. Васильєв.

«Василь Назарович Каразін – засновник Харківського університету».

1. Васильєва, Р. Вшанування пам'яті земляка // Панорама. – 2002. – № 13 (29 берез.). – С. 13 : фот.
2. На ниві науки // Слобідський край. – 2002. – 21 берез. : фот.
Про встановлення на будівлі Харківського національного університету меморіальної дошки на честь В. Н. Каразіна.

З історії вищої освіти Харкова: заснування Харківського університету
 
«Каразін Василь Назарович (30.01(10.02).1773 – 4(16).11.1842): вчений, винахідник, освітній і громадський діяч, публіцист, журналіст. Народився в с. Кручик Богодухівського району Харківської області.
З ініціативи Каразіна у 1805 р. засновано Харківський університет, при ньому бібліотеку і друкарню, Філотехнічне товариство, закладено університетський ботанічний сад, відкрито першу сільську школу на Слобожанщині. Каразін був першим науковим публіцистом на Україні, автором понад 60 друкованих праць з різних галузей наук, редагував журнал "Соревнователь просвещения и благотворения", був віце-президентом Вільного товариства любителів російської словесності. Разом з М. Костомаровим та І. Срезневським видавав альманах "Молодик", був співробітником газети "Губернские ведомости". Йому належить ідея створення історико-літературного журналу для публікації історичних документів та літературних пам’яток. У 1907р. у Харкові встановлено памятник Каразіну (скульптор І. І. Андреолетті, архітектор О. М. Бекетов)» [1].
***
«В одному з затишних конференц-залів нинішнього Харківського національного університету знаходиться величезний триптих, на якому художник зупинив урочистості миті, пов’язані з відкриттям закладу. На першому полотні – виступ Василя Назаровича перед дворянським зібранням. Натхненне обличчя промовця, зацікавлені очі дворян. Ця подія відбулася 30 серпня 1802 року. Василь Назарович читає документ: "Університет належатиме до вищих училищ імперії, призначених для підготовки юнацтва до громадських та державних посад через пізнання особливостей, притаманних кожній".
<> Красномовність Василя Назаровича, який не мав на меті нічого, окрім "блага вітчизни й користі нашої землі", звертання до патріотичних почуттів досягли мети. Дворяни підтримали його. Купецьке зібрання теж. Дрібні землевласники – козацькі нащадки погодилися поступитися ділянкою землі під новобудову та ботанічний сад університету. <> Чи міг бути відкритим університет деінде, окрім Харкова? Питання не риторичне: деякі населені пункти Слобожанщини були більшими за наше місто. Хоча на нашу користь свідчило те, що в Харкові сходилися торгові шляхи, відбувалися чотири великі ярмарки. Щодо освіти, то діяв колегіум, училища. Проте конкурентом вважався Київ, з його іміджем "матері міст руських", православними святинями, академією, де свого часу навчався засновник Московського університету Михайло Ломоносов. Справді, переваги Києва враховувалися, Олександр І спочатку на це зважав. І якщо університет відкрито в Харкові, то це завдяки Каразіну. Харківська професура ще в 1811 році, під час обрання Василя Назаровича в почесні члени, зазначила, що університет зобов’язаний існуванням виключно "завдяки його праці й старанню"» [5].
***
«Вдали от столицы, в степном краю, еще недавно известном как "дикое поле", вопреки неверию и противостоянию части местного дворянства и недоброжелателей в самом Петербурге были сделаны в кратчайший срок необходимые приготовления для открытия университета. В частности, в России и за границей были закуплены учебные пособия, книги и доставлены по бездорожью в Харьков. Все это было под силу неординарной личности. Имя Каразина навеки связано с Харьковским университетом.
Именно В. Н. Каразин стал "единственным виновником назначения Харькова для южного университета, без него это назначение, конечно, и в голову не пришло", – писал профессор Н. А. Лавровский, один из первых биографов Каразина.
Но тогда, в те далекие годы, события складывались для В. Н. Каразина драматически: он даже не был приглашен на торжественное открытие университета. Мало того, вынужден был отойти от университетских дел, подать в отставку и уехать в свое родовое имение – с. Кручик Ахтырского уезда. Такой поворот событий, как видно из дошедших материалов, связывался с финансовой стороной его деятельности в период подготовки университета к открытию. <> В литературе, посвященной этому критическому эпизоду в жизни Каразина, указываются две причины (или два повода!), приведших к отстранению Каразина от университетских дел. Как пишет Н. А. Лавров, "два распоряжения Каразина доставили университету много хлопот – покупка эстампов [коллекция Ф. Аделунга] и найм ремесленников для университета".
<> Одно из главных мест [в Харьковском университете] отводилось художественному и эстетическому воспитанию и образованию студентов, а также подготовке специалистов в различных ремеслах и искусствах, крайне необходимых для Харькова. 
<> В числе девяти отделений, т. е. факультетов, свое место должно было занять и отделение изящных искусств, а при нем класс рисования. Именно для него еще до утверждения Устава университета и правления приобрел Каразин среди прочих учебных пособий общим числом свыше 20 000 рублей также и оборудование для гравировального дела. <> Широкое распространение получила гравюра в России, в этой технике работали многие художники. Естественно, что В. Н. Каразин не мог не включить в свои планы художественного воспитания учащихся обучение этому делу. С этой целью и была приобретена коллекция эстампов. <> Кроме того, для Харькова, по мнению Каразина, эта коллекция должна была служить не только для обучения, но и открыть местному обществу малоизвестный художественный мир европейских мастеров. <> Такова в общих чертах картина купли-продажи известного собрания гравюр, расстановка ее участников. С одной стороны, немцы из придворного окружения со связями по всей Европе, в том числе и с банкирскими домами. С другой, В. Н. Каразин, молодой, патриотически настроенный, увлеченный благородной идеей создания университета, облеченный большими полномочиями и правом распоряжаться огромными суммами. <> Интрига была хорошо задумана и разыграна. В итоге Ф. Аделунг сделал в России карьеру ученого, а В. Н. Каразин пожертвовал своим именем и государственной службой.
Коллекция Аделунга положила начало будущему университетскому музею. <> К середине ХІХ века университет владел значительными художественными и историческими ценностями. В 1861 г. университетские коллекции были открыты для широкой публики. В музее подобающее место заняла коллекция Аделунга, первое, по словам Е. К. Редина, действительно драгоценное собрание университета, ставшее его украшением» [4].
***
«… Г. П. Данилевский, первый биограф В. Н. Каразина, скрупулезно собиравший сведения о его жизни и деятельности, касаясь этой неприятной страницы жизни Каразина, останавливается только на факте найма ремесленников. Ссылаясь на записки сына Каразина, Данилевский объясняет, что В. Н. Каразин "вызвал 23 семейства лучших иностранных мастеров, типографщиков, переплетчиков, часовщиков, столяров, резчиков, слесарей, каретников, кузнецов и пр.". Приезд ремесленников, преимущественно немцев, сразу же сказался на жизни и быте города. Как писал Г. П. Данилевский, "Каразину обязаны мы большею частию началами европейского быта на Украине".
<> Так происходило преобразование города, которое Каразин видел в своих планах и напрямую связывал с открытием университета» [4].

Джерела
1. Каразін Василь Назарович // Літературна Харківщина. – Харків, 2007. – С. 135–136.
2. Лавровский, Н. А. Василий Назарьевич Каразин и открытие Харьковского университета /
 Н. Лавровский. – [Б. м. : б. и., 1872?]. – С. 57–106. – Библиогр. в подстроч. примеч.
3. Лапина, М. С. В. Н. Каразин и «дело о ремесленниках» : (от истоков развития торг.-пром. Харькова, его культуры и благоустройства) // Университет в моей жизни / М. С. Лапина. – Харьков, 2010. – С. 24–40. – Библиогр. в конце гл.
4. Лапина, М. С. «Коллекция Аделунга» и В. Н. Каразин : (к вопр. об отставке В. Н. Каразина от университет. дел) // Университет в моей жизни / М. С. Лапина. Харьков, 2010. С. 13‑24. Библиогр. в конце гл.
5. Логвиненко, Л. «Добро улюбленій моїй Україні» // Слобідський край. – 2003. – 17 січ. : фот.
6. Роммель, Д. Х. Пять лет из истории Харьковского университета : воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьк. ун-те (1785–1815) / [Д. Х. Роммель ; авт. предисл. Я. О. Балясный]. – Харьков, 1868. – XIV, 111 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
7. Тихий, Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове : 
по поводу бр. г. И-ва «В. Н. Каразин, мнимый основатель Харьковского университета» / Н. Тихий. – Харьков, 1905. – 80 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

Комментариев нет:

Отправить комментарий