Дев’ятий з’їзд КП (б) УкраїниДошку, присвячену IX Всеукраїнському з’їзду Комуністичної партії (більшовиків) України відкрито 19 травня 1956 року за адресою Римарська вулиця, 21 на фасаді театру опери і балету ім. Лисенка (нині – Харківська обласна філармонія).

«В цьому будинку в грудні 1925 року відбувся IX з’їзд КП(б)У. На з’їзді з доповіддю виступив М. І. Калінін».

1. В дни празднования 300-летия Харькова // Красное знамя. – 1956. – 22 мая : фот.
2. Харків святковий // Соціалістична Харківщина. – 1956. – 22 трав.
19 травня на будівлі театру опери і балету ім. Лисенка відкрито меморіальну дошку, присвячену IX з’їзду КП(б)У, який проходив тут у 1925 р.
3. Меморіальна дошка по вулиці Римарській, 23. В цьому будинку з 6 по 12 грудня 1925 року проходив ІХ з’їзд КП(б) України : [фотографія] // Пам’ятники України. – 1971. – №1. – С. 5.

З історії Харкова: Дев’ятий з’їзд КП (б) України

«Дев’ятий з’їзд Комуністичної Партії (більшовиків) України відбувся 6 – 12 грудня 1925 р. у Харкові. У роботі з’їзду взяло участь 492 делегати з ухвальним і 271 – з дорадчим голосом, які представляли 98 129 членів партії і 69 475 кандидатів. У роботі з’їзду брали участь В. П. Затонський, Г. І. Петровський, М. О. Скрипник, В. Я. Чубарь, Я. Ф. Фабріциус, Й. Е. Якір. У доповіді голови ЦВК СРСР М. І. Калініна проаналізовано міжнародне і внутрішнє становище Радянського Союзу. З’їзд відмітив, що відбудова народного господарства на Україні наблизилась до кінця, підвищився матеріальний і культурний рівень трудящих. З’їзд схвалив генеральну лінію партії на індустріалізацію країни, визначив конкретні заходи по дальшомупіднесенню важкої індустрії, будівництву центральних і районних електростанцій, піднесенню сільського господарства. З’їзд зосередив увагу партійних організацій на завданнях дальшого виховання трудящих у дусі пролетарського інтернаціоналізму й зміцнення дружби народів, розширення культурного будівництва. У роботі з’їзду взяли участь делегації компартії Польщі (у т. ч. від компартії Західної України) і Чехословаччини (у т. ч. від комуністичних організацій Закарпатської України). З’їзд обрав ЦК КП(б)У у складі 45 членів і 17 кандидатів, ЦКК КП(б)У у складі 37 членів і 14 кандидатів і Ревізійну комісію у складі п’ятичоловік. Генеральним секретарем ЦК КП(б)У було обрано Л. М. Кагановича» [1].

Джерела
1. Дев’ятий з’їзд КП (б) України //Радянська енциклопедія історії України. – Київ,1969. – Т. 1. – С. 522.
2. Дев’ятий з’їзд КП (б) України // Українська Радянська Енциклопедія. – Київ, [1961]. – Т. 4. – С. 42.
3. Девятый съезд КП(б)У // Коммунист. – 1925. – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дек.
4. Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР / Укр. о-во охраны памятников истории и культуры, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1984. – Вып. 2 : Харьковская область. – С. 261.
5. Орлов, В. Дев’ятий з’їзд КП(б)У (Харків, 6–12 грудня 1925 р.) // Комуніст України. – 1960. – № 3. – С. 58–67.
 


Комментариев нет:

Отправить комментарий