Перший Всеукраїнський з’їзд профспілокДошку з нагоди Першого Всеукраїнського зїзду профспілок відкрито 12 травня 1969 року за адресою Римарська вулиця, 21 на фасаді театру опери і балету ім. Лисенка (нині – Харківська обласна філармонія).

«В цьому будинку 27 квітня – 4 травня 1919 року проводив свою роботу I Всеукраїнський з’їзд профспілок»

1. Відкриття меморіальної дошки // Ленінська зміна. – 1969. – 15 трав. : фот.
2. Відкриття меморіальної дошки // Соціалістична Харківщина. – 1969. – 14 трав. : фот.
3. Открытие мемориальной доски // Красное знамя. – 1969. – 14 мая. : фот.
4. Урочистий мітинг // Вечірній Харків. – 1969. – 13 трав. : фот.
Меморіальну дошку на честь Першого Всеукраїнського зїзду профспілок відкрито 12 травня на будівлі Харківського театру опери та балету, де він проходив 50 років тому.

З історії Харкова: Перший Всеукраїнський з’їзд профспілок


«Перший Всеукраїнський з’їзд профспілок відбувся 27 квітня – 4 травня 1919 р. у Харкові. В його роботі взяли участь 640 делегатів з вирішальним і 133 – з дорадчим голосом, що представляли 475 профспілкових організацій і 575 тисяч членів профспілок. З’їзд визначив завдання профспілок республіки із залучення трудящих до управління народним господарством, із підвищення їх матеріального і культурного рівня, з організації виробництва, розробки системи заробітної плати, з питань соцзабезпечення трудящих й охорони праці, із залучення трудящих до культурного надбання минулого, підвищення їх освітнього рівня. З’їзд обрав трьох представників від профспілок України до складу президії ВЦРПС. Історичне значення з’їзду полягає в тому, що він об’єднав виробничі і територіальні профспілкові організації в загальноукраїнському масштабі» [4].
***
«27 апреля – 4 мая 1919 г. в здании театра проходил 1-й Всеукраинский съезд профсоюзов. Почетным председателем съезда был избран В. И. Ленин. С приветствием к делегатам обратились С. Косиор (от ВЦСПС), Б. Магидов (от Народного комиссариата труда), Г. Ломов (от Высшего Совета народного хозяйства), А. Коллонтай (от РКП(б)). 30 апреля на съезде выступил Ф. Артем (Сергеев). Этот съезд занял особое место в истории профсоюзного движения Украины. Он определил линию практической деятельности профсоюзов. В память об этом событии на здании театра в 1969 г. установлена мемориальная доска» [2].

Джерела
1. Дьяченко, Н. Т. Историко-революционные пам’ятники Харьковщины : очерки / Н. Т. Дьяченко, Т. М. Борисова, М. В. Уманский. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Прапор, 1983. – С. 177–178 : Здание, в которомсостоялся 1-й Всеукраинский съезд профсоюзов в 1919 году: Харьков, Рымарская, ул., 21.
2. Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР / Укр. о-во охраны памятников истории и культуры, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1984. – Вып. 2 : Харьковская область. – С. 261.
3. Перший Всеукраїнський з’їзд профспілок // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні : енцикл. довід. – Київ, 1987. – С. 417.
4. Перший Всеукраїнський з’їзд профспілок // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 364.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий