Шестопалов В. П.Дошку на честь В. П. Шестопалова встановлено 23 січня 2003 року за адресою провулок Фанінський, 4.


«В цьому будинку 3 1980 по 1999 рік жив видатний вчений-радіофізик, академік НАН України Шестопалов Віктор Петрович».


З історії наукового життя Харкова: В. П. Шестопалов

Покус І. І.Дошку на честь І. І. Покуса встановлено за адресою вулиця Динамівська, 3 на території стадіону «Динамо».
 

«Генерал-майору міліції Покусу Івану Івановичу, визначному організатору Динамівського руху в Харківській області».З історії розвитку фізичної культури на Харківщині: І. І. Покус

Трінклер М. П.Дошку на честь М. П. Трінклера встановлено за адресою вулиця Трінклера, 18.


«Вулиця Трінклера М. П. названа ім’ям талановитого вченого, одного з організаторів Товариства російських хірургів».


З історії медичної науки Харкова: М. П. Трінклер

Конспиративна явка більшовиківДошки на честь конспіративній явці більшовиків встановлено у 1983 році за адресою вулиця Трінклера, 3. Дошки відсутні.

«В конце 1902 – начале 1903 года на территории облклинбольницы находилась конспиративная явка организационного комитета по созыву II съезда РСДРП».
«Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года. В. И. Ленин».
1. Григорьева, Т. Ф. Памятники революционного движения и гражданской войны // Материалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР : [сборник]. Вып. 2 : Харьковская область / [авт. кол.: П. Т. Тронько (рук.), В. К. Воляник, Т. Ф. Григорьева и др.]. – Киев, 1984. – С. 146–183.

З історії Харкова початку ХХ століття:

діяльність Російської соціал-демократичної робітничої партії

Ковач І. К.Дошка на честь І. К. Ковача встановлена 25 жовтня 2004 року за адресою вулиця Лермонтовська, 20.

«У цьому будинку жив видатний композитор та педагог, заслужений діяч мистецтв України, професор Ігор Ковач».

Ключко, А. Здесь жил и творил Игорь Ковач // Слобода. – 2004. – 29 окт. – С. 13 : фот.
Про відкриття меморіальної дошки на будівлі, де мешкав Ігор Ковач.

З історії музичного життя Харкова: І. К. Ковач

Дзвіниця Успенського соборуДошку на честь будівництва дзвіниці Успенського собору відкрито за адресою Соборна площа на будівлі Харківського Успенського собору.


«Александро-Невская колокольня построена усердиями горожан в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года, признательности Богу в спасении России от нашествия Наполеона и входа русских войск в Париж».


З історії культової архітектури Харкова:
дзвіниця Успенського собору

Лисенко Є. В.Дошка на честь Є. В. Лисенка встановлена 16 травня 2003 року за адресою вулиця Лермонтовська, 18а.
 
«У цьому будинку жив видатний театральний митець та педагог - народний артист України, професор – Євген Лисенко».

Лысенко Евгению Васильевичу мемориальная доска [Электронный ресурс] // Міста.Ua. Памятные знаки. Харьков. – Текст. и граф. дан. – Режим доступа: http://su0.ru/FSK3, свободный (дата обращения 06.07.2016).
Про відкриття меморіальної дошки на будівлі, де мешкав Є. В. Лисенко.

З історії театрального життя Харкова: Є. В. Лисенко