Рєдін Є. К.Дошку на честь Є. К. Рєдіна відкрито за адресою Університетська вулиця, 16 на фасаді Української інженерно-педагогічної академії.


«У цьому будинку з 1883 по 1908 рр. працював видатний вітчизняний історик-мистецтвознавець та громадський діяч Редін Єгор Кузьмич 1863 – 1908».


З історії Харківського університету: Є. К. Рєдін


Рєдін Єгор Кузьмич (2(14).11.1863 – 27.04(10.05).1908) – вчений-історик, мистецтвознавець. Народився у с. Старше Курської губернії. Закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету (1888). Викладав історію мистецтв у Харківському університеті (з 1893), професор (з 1901). Доктор теорії та історії мистецтв (1907). Секретар Харківського історико-філологічного товариства (з 1897), завідувач Музею витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету (з 1893). Член правління Харківської громадської бібліотеки, член Харківського товариства поширення в народі писемності. Помер у Харкові, похований на 13-му міському цвинтарі [5].

Джерела
1. Адам, О. Егор Кузьмич Редин // 100 знаменитых харьковчан / И. Ю. Можейко, К. Э. Кеворкян, В. К. Нестерук и др. – Харьков, 2004. – С. 219–222 : фот.
2. Єгор Кузьмич Рєдін : біобібліогр. покажч. / уклад. Р. І. Філіппенко, наук. ред. С. М. Куделко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 70 с.
3. «Людина золотого серця» [Електронний ресурс] : [до 150-річчя від дня народження Є. К. Рєдіна : огляд л-ри] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текстові дані. – Харків : б. в., 2013. – Назва з титул. екрана. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/virtual_vistavki/Redin/redin.html вільний (дата звернення: 14.01.2014).
4. Побожний, С. Історик мистецтва Єгор Рєдін // Пам'ятки України. – 2003. – №3. – С. 70–77.
5. Рєдін Єгор Кузьмич // Історики Харківського університету : біобібліогр. довід. (1905 – 2013 рр.) / уклад.: О. М. Богдашина та ін. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 200–202.
6. Сумцов, Н. Ф. Человек золотого сердца : (професор Е. К. Редин). – Харьков, 1909. – 63 с.
7. Філіппенко, Р. І. Є. К. Рєдін – професор Харківського університету / Р. І. Філіпенко, С. М. Куделко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 228 с.


Комментариев нет:

Отправить комментарий