Аптека № 17Дошку з нагоди відкриття аптеки № 17 встановлено за адресою Чернишевська вулиця, 88.

«Аптека № 17 открыта в августе м-це 1936-го года».

Від авторів-укладачів. Під час пошуку інформації щодо вказаної дошки ми звернулися до різних джерел (краєзнавчий каталог, довідкові видання, монографії та статті з історії розвитку аптечної мережі Харкова й області). Результат нас приголомшив: аптека № 17 існувала, але зовсім не за цією адресою й була відкрита років на 15 раніше від вказаного на дошці. У серпні 1936 року за цією адресою була відкрита аптека № 63! Де вкралася помилка? Як вийшло, що з повоєнних років до сьогодення аптека по вулиці Чернишевський, 88 має номер 17, а номер 63 перейшов по мережі найстарішій аптеці Харківської області у м. Куп’янську. Цікаво? Пропонуємо читачам простежити хід наших пошуків.

З історії розвитку аптечної мережі Харкова


«В Харкові є тепер 23 звичайних аптеки і одна гомеопатична. Ними відає Аптекоуправління. Торік Управління поширило 11 аптек і почало побудування трьох нових, що відкриють на весну. <> Так само Аптекоуправління дбало про поліпшення якости (так в газете) ліків та зниження на них цін» [1].

Про що розповідають довідкові видання, 1922–1952
Список советских аптек // Весь Харьков на 1922 г. : справочник. – Харьков, 1922. – С. 71. Из содерж.: [всего в Харькове 43 аптеки, имеющие порядковые номера: №№ 2–12, №№ 14–20, №№ 22–34, №№ 37–38, №№ 40–42, №№ 44–50].
С. 71: № 17. Сумская ул., 62, тел. 457. Районная (беспл.).
С. 71: № 49. Чернышевская 11. При 49-ой Совб-це.

Аптеки, магазины санитарии и гигиены // Весь Харьков на 1925 г. : справ. кн. – Харьков: Коммунист, 1925. – Стб. 235–240. – Из содерж.: [всего в Харькове 22 аптеки, имеющие порядковые номера: №№ 2–12, № 14, №№ 15–20, №№ 22–26. На ул. Чернишевской аптека не указана].
Стб. 235: 17-ая сов. аптека. Ул. К. Либкнехта [таку назву мала Сумська вул. з 1924 по 1941 р.], 62, тел. 457. Зав. Шейнин Я. А.

Аптеки // Весь Харків на 1929-й рік : адресно-довід. кн. – Харків: Книггазжур, 1929. – С. 109. – Із змісту: [у Харкові 27 аптек з порядковими номерами: №№ 2–28. На вул. Чернишевській аптеки не існує].
С. 109: № 17 вул. К. Лібкнехта, 62, тел. 4-57.

Харківське Окружне Аптекоуправління // Весь Харків на 1930 рік : адресно-довід. кн. – Харків: Харкруп, 1930. – Стб. 147–150. – Із змісту: [у Харкові 29 аптек з порядковими номерами: №№ 2–29. На вул. Чернишевській аптека не існує].
Стб. 150: № 17 вул. К. Лібкнехта, 62, тел. 4-57.

Аптеки м. Харкова // Весь Харків на 1937 рік : адресно-довід. кн. – Харків: Редвидав Харків. міськ. ради, 1929. – С. 109. – Із змісту: [у Харкові 52 аптеки з порядковими номерами: №№ 2–52. На вул. Чернишевській аптеки не існує].
Стб. 156: № 17 вул. К. Лібкнехта, 132, тел. 7-12-02, зав. – Філімонова.

Аптеки // Список абонентів Харківських міських АТС. – Харків, 1937. – С. 104.
№ 17, вул. К. Лібкнехта, 132. Черг. вночі. 7-12-02.
№ 63, Чернишевська вул. 88. 7-32-21.

В системе Харьковского городского аптекоуправления имеются следующие аптечные предприятия : [список] // Справочник медицинских и санитарных учреждений г. Харькова / сост.: М. Назаров и Д. Биненбаум. – Харьков : Дом врача, 1938. – С. 276–278.
С. 276: Аптека № 17 – ул. К. Либкнехта № 132, зав. Миллер Р. М.
С. 278: Аптека № 63 – ул. Чернышевская № 88. 7-32-21, зав. Сухая А. М.

Аптеки // Список абонентів Харківських міських АТС за станом на 1 січня 1940 р. – Харків, 1940. – С. 90.
№ 17, вул. К. Лібкнехта, 124. Черг. вночі. 7-12-02.
№ 63, Чернишевська вул. 88. 7-32-21.

Аптеки // Список абонентов Харьковской городской АТС по состоянию на 1 января 1952 г. – Харьков, 1952. – С. 69–70. – Из содерж.: [всего в Харькове 31 аптека, аптеки № 63 среди них нет].
С. 70: № 17, Чернишевская ул. 88. 3-51-11.
Уривки зі статей
«В 1941 г. в Харьковской области было 173 аптеки, из них 67 – в городе и 106 – в селах и рабочих поселках, кроме того в сельской местности насчитывалось до 380 аптечных пунктов.
В 1943 г. после освобождения от нашествия фашистов в Харькове осталось 24 аптеки, в сельской местности – 22, аптечные пункты были все разрушены.
Аптечные работники Харьковщины, среди которых подавляющее большинство составляли женщины, своим самоотверженным трудом восстановили 97 аптек и открыли 114 пунктов и 6 аптекарских магазинов. Эта большая работа была проведена за один год с момента освобождения Харьковщины от немецко-фашистских захватчиков» [6].
***
«В августе 1943 г. была освобождена вторая столица Украины Харьков. На второй же день после освобождения города мы приступили к обслуживанию населения лекарственной помощью. В каждом освобожденном районе проводилась инвентаризация всех товаро-материальных ценностей, оставшихся в полуразрушенных аптеках <…>. Одновременно с проводимой инвентаризацией отменялись существовавшие во время оккупации цены на медикаменты…» [4].
***
«Найближчим часом Харківське обласне аптекоуправління відкриває 15 нових аптек. Дві аптеки буде відкрито в Харкові – в районі Держпрому і аеропорту. Решта аптек – в с. Білому-Колодязі, Вовчанського району, на цукроварні ім. Леніна, Кегичівського району, в с. Бугаївка, Савинського району та в інших місцях нашої області» [5].
***
«До війни в системі Харківського обласного аптекоуправління працювало 820 фармацевтів, на 23 серпня 1943 р. (день визволення [від німецько-фашистських загарбників]) їх було лише 79. Але вже у 1950 р. число фармацевтів не тільки досягло довоєнного рівня, але навіть перевищило його на 13, а в 1957 р. – на 206 чоловік» [2].
***
«В одному з двоповерхових будинків м. Куп’янська Харківської області вже близько 70 років міститься аптека № 63 (зараз районна). 30 років керує цією аптекою Марія Кузьмівна Чаплигіна, яка з глибокою любов’ю ставиться до своєї фармацевтичної роботи» [3].

Джерела
1.                  Аптечна справа в місті // Вісти. – 1928. – 10 січ.
2.                  Брильова, Н. І. Відбудова і розвиток аптечної сітки Харківської області у післявоєнний період (1943 – 1958 рр.) / Н. І. Брильова, М. М. Литвиненко // Фармацевтичний журнал. – 1959. – № 3. – С. 63–67.
3.                  Бушкова, М. М. За раціональні методи роботи // Фармацевтичний журнал. – 1961. – № 1. – С. 68–71. Досвід роботи аптеки № 63 м. Куп’янськ.
4.                  Миниович, И. А. На освобожденной Украине : [восстановление сети аптек] // Фармация. – 1944. – № 5. – С. 1–7.
5.                  Нові аптеки // Соціалістична Харківщина. – 1945. – 3 лют.
6.                  Федоренко, И. Я. Развитие фармацевтического дела на Харьковщине за 50 лет (1917 – 1967 гг.) // Материалы научно-практических конференций врачей Харьковской области 1967 года. – Харьков, 1968. – С. 22–25.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий