70-річчя утворення Харківської областіДошку з нагоди 70-річчя утворення Харківської області встановлено у 2002 році за адресою Сумська вулиця, 1.


«У цьому будинку 27 лютого 1932 року розпочав свою роботу організаційний комітет – перший виконавчий орган Харківської області. Меморіальну дошку встановлено з нагоди 70-річчя утворення Харківської області».

1. Бєлєй, О. Харківській області – 70 // Панорама. – 2002. – №9 (1 берез.). – С. 2 : фот.
2. В честь памятной даты // Время. – 2002. – 28 февр. : фот.
3. Логвиненко, Л. Історія, якою вона є // Слобідський край. – 2002. – 28 лют. : фот.
4. Столбецов, О. Харьковщине – 70! // Вечерний Харьков. – 2002. – 26 февр. : фот.
5. Тот первый год: к 70–летию образования Харьковской области // Слобода. – 2002. – 26 февр. : фот.
Статті про урочистості з нагоди 70-річчя утворення Харківської області. Меморіальну дошку відкрито на будинку №1 по вул. Сумській, де у 1932 р. працював оргкомітет зі створення області, а потім – перший облвиконком.

З історії утворення Харківської області


«9 лютого 1932 року на IV позачерговій сесії ВУЦВК ХІІ скликання було ухвалено рішення "Про утворення обласних виконавчих комітетів на території УСРР", в якому визнавалася недоцільність подальшого побільшення районів і в зв’язку з цим зазначалося, що області в Українській СРР створюються з метою "забезпечити успішне виконання величних завдань 1932 року та другої п’ятирічки, посилити конкретне оперативно-господарське керівництво всіма галузями народного господарства й культурного будівництва стосовно до економічних та виробничих умов районів України".
IV сесія ВУЦВК постановила: утворити на території УСРР п’ять областей: Харківську у складі 82 адміністративно-територіальних одиниць, Київську – 100 адміністративно-територіальних одиниць, Дніпропетровську – 54 адміністративно-територіальні одиниці, Одеську – 50 адміністративно-територіальних одиниць. Це означало, що в республіці створювалася нова система управління за принципом: центр–область–район. <   > Обласний поділ республіки набув чинності з 27 лютого 1932 року» [3, с. 149].

Джерела
1. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / редкол.: П. Т. Тронько (голова редкол.) та ін. – Київ : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1967.
[Т. 21] : Харківська область / редкол. тома: М. А. Сіроштан (голова редкол.) та ін. – 1967. – 1002 с. : іл.
2. 70 лет Харьковской области // Украина: регионы. Харьковская область, 1932 – 2002. 500 влиятельных личностей : [информ.-биогр. справ. / Вост.-Укр. биогр. ин-т ; гл. ред. А. Н. Серебряков]. – Харьков, 2002. – С. 6–18.
3. Шабельніков, В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 – червень 1941 рр.) : монографія / В. І. Шабельніков. – Донецьк, 2011. – 305 с. : табл. – Бібліогр.: с. 259–305.