Курбас ЛесьДошку на честь Леся Курбаса встановлено у 1989 році за адресою Сумська вулиця, 9 на фасаді Харківського державного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Скульптор С. А. Якубович.

«Тут в 1926 – 1933 рр. працював Лесь Курбас».

1. Румянцева, И. Здесь он создавал свой театр // Красное знамя. – 1989. – 28 мая.
Про відкриття на честь Леся Курбаса меморіальної дошки на фасаді Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
2. Хомайко, Ю. Встретились Курбас с Крушельницким // Вечерний Харьков. – 1997. – 3 июля.
На фасаді Харківського державного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, поряд з меморіальною дошкою Лесю Курбасу, встановлено меморіальну дошку М. М. Крушельницькому.


З історії театрального мистецтва Харкова: Лесь Курбас – засновник театру «Березіль»


«Курбас Лесь (справжнє ім’я – Олександр-Зенон Степанович; 25.2.1887 – 3.11.1937): режисер, актор, драматург, публіцист, перекладач. Народився в м. Самбір, тепер Львівська область в родині українських акторів. Навчався на філософському факультеті Віденського та Львівського університетів. У 1922 ‑ 1926 рр. заснував театр "Березіль" у Києві. За рішенням уряду 1926 р. театр було переведено в Харків у приміщення українського драматичного театру. У Харкові повністю розкрився талант Курбаса як режисера-новатора, теоретика театру і педагога. Курбас брав активну участь у культурному житті міста: викладав у музично-драматичному театрі, виступав як театральний критик і публіцист у газетах та журналах, спілкувався з багатьма літераторами. Автор книги "Шляхи українського театру" і "Березіль", численних статей з театрознавства. Перекладав драматичні твори з інших мов, створив ряд оригінальних п’єс і сценаріїв за творами відомих письменників. Новаторські тенденції негативно сприймалися офіційними колами. 5 жовтня 1933 р. колегія Наркомосу України звинуватила Л. Курбаса в ідеологічних помилках і звільнила від керівництва театром. Певний час він працював у Москві, але невдовзі був заарештований і засуджений на п’ять років ув’язнення. Будучі в'язнем Соловецького табору, здійснив вистави "Весілля Кречинського" О. Сухово-Кобиліна, "Аристократи" М. Погодіна, "Учень диявола" Б. Шоу та ін. У таборі відбувся суд, який засудив Л. Курбаса до розстрілу. Реабілітований 1957 р. У Харкові мешкав у будинку "Слово". В Києві і Харкові створено Центр Леся Курбаса, мета якого – пропаганда спадщини визначного митця» [3, с. 164].
***
«"Березіль" – рух; <> Він – вільна асоціація на динамічних гаслах. Він – процес. І він не в театрі тільки, навіть не мистецтві, а в культурі, в житті. <…> Він хоче завтрашнього дня, бо знає, що завтрашній день прекрасний, і хоче прихилити емоції і свідомість інших до свого устремління» [1, с. 228].
***
«Внешность его сразу бросалась в глаза. Свойственная ему артистичность проявлялась естественно и непринужденно. Двигался Курбас красиво и свободно. Ходил легкой, стремительной походкой. Когда он погружался в глубокую задумчивость – а это случалось часто, – его облик напоминал сказочную мудрую птицу, большую и печальную. Возможно, такое впечатление создавал крылатый изгиб крутых бровей, густой тенью прикрывавших выразительные, блестящие глаза» [5, с. 127].
***
«…родным домом для актеров было не общежитие, а театр. Рабочий день начинался с девяти утра и заканчивался поздно вечером. Перед репетициями – тренаж по танцу, вокал, постановка голоса, фехтование. Работали весело, дружно и с азартом, со временем никто не считался. Роли отрабатывались с большой тщательностью. <> В труппе "Березиля" не чувствовалось и тени премьерства. Все были молоды. В свободное время азартно гоняли футбольный мяч, сражались у волейбольной сетки» [5, с. 128–129].
***
«… я мушу зважити на те, що, може, й мені доведеться відійти від "Березоля", раніше чи пізніше. Війна ведеться проти моєї особи. Це вам ясно; хто був на диспутах, той розуміє всяке цькування, як удар, який має примусити мене зректися "барства". Це "барство" моє – це є не барство, а принциповість, оскільки я почуваю відповідальність за те, що я роблю, що є в мене повне переконання, що таке є пролетарське мистецтво, і маю це до останнього солдата провадити в життя, перевіряючи всемірно і всебічно у праці з глядачем, з робітництвом»[1, с. 326].

Джерела
1. Курбас, О. С. Березіль : із творчої спадщини / Лесь Курбас. – Київ, 1988. – 518 с. : фотогр.
2. Лесь Курбас і Харків [Електронний ресурс ] : [огляд л-ри] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2009. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/curbas.htm, вільний (дата звернення 06.12.2013).
3. Літературна Харківщина : [довідник] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. М.Ф.Гетьманець]. – 2-е вид., випр. і допов. – Харків, 2007. – 319 с.
4. Творчий спадок Леся Курбаса у XXI столітті : бібліогр. покажч. (до 125-річчя від дня народження) / Харків. держ. акад. культури, Наук. б-ка ; [уклад.: С. В. Євсеєнко та ін.]. – Харків, 2012. – 220 с.
5. Черкашин, Р. Лесь Курбас в Харькове // Лесь Курбас : ст. и воспоминания о Л. Курбасе, лит. наследие. – Москва, 1987. – С. 127–149.
6. Шерех, Ю. Лесь Курбас і Харків // Сучасність. – 1993. – № 12. – С. 44–52.