Хавкіна Л. Б.


Дошку на честь Л. Б. Хавкіної відкрито у 2012 році за адресою провулок Короленка, 18 на фасаді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

 
«У Харківській громадській бібліотеці працювала у 1890–1918 рр. видатний бібліотекознавець, доктор педагогічних наук, громадський діяч Любов Борисівна Хавкіна. ХОК "Дробицький Яр", Харківський музей Голокосту 2012 рік».


З історії бібліотечної справи Харкова: бібліограф Л. Б. Хавкіна


Хавкіна, Любов Борисівна (12(24).04.1871 – 2.06.1949) – бібліотекознавець, бібліограф. Народилася у Харкові. Закінчила Харківську жіночу гімназію №2. Працювала в Харківській громадській бібліотеці (1890 – 1912), член Правління (з 1902). Заснувала у Харкові перші в Україні курси з підготовки бібліотечних кадрів (1917). З 1913 р. працювала у Московському народному університеті ім. А. Л. Шанявського секретарем бібліотечних курсів. Організатор і голова правління Російського бібліотечного товариства (з 1916). Директор кабінету бібліотекознавства Державної Рум’янцевської бібліотеки (Москва, з 1920 р.). Директор НДІ бібліотекознавства (Москва, 1924 – 28). Доктор педагогічних наук (1949). Автор численних праць з бібліотекознавства, статей та рецензій з музики й літератури, перекладів. Заслужений діяч науки РРФСР (з 1945). Померла у Москві. [2; 4]

Джерела

1. Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: творча спадщина і сучасність : матеріали наук. конф., присвяч. 130-річчю з дня народж. Л. Б. Хавкіної, 30 жовт. 2001 р. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; упоряд. О. П. Кунич. – Харків, 2001. – 40 с.

2. Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: харківський період діяльності (1888 – 1918) : зб. матеріалів / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; упоряд.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Харків, 2004. – 128 с.

3. Корниенко, М. Харьковчанка поднимала библиотечное дело в России: беседа с сотрудником кабинета библиотековедения ХГНБ им. Короленко Марией Корниенко / записала Ирина Зозуля // Вечерний Харьков. – 2012. – 20 марта. – С. 5 : фот.

4. Корнієнко, М. Є. Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності // Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Нариси. Ювілейне видання. – Харків, 2011. – С. 30–35 : фот.


5. Любов Борисівна Хавкіна: харківський період діяльності [Електронний ресурс] // Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко. – Електрон. текстові дані. – Харьков, 2013. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/virtual_vistavki/Havkina/titl3.html, вільний (дата звернення 26.02.2015).

6. Шоломова, С. Б. Л. Б. Хавкина и Харьковская общественная библиотека // Книга. Исследования и материалы. – Москва, 1985. – Сб. 51. – С. 156–158.