Штаб народного ополченняДошка, яка присвячена штабу народного ополчення, встановлена за адресою Конституції площа, 7 на фасаді Харківської міської ради.
 

«В цьому будинку у 1941 р. містився штаб народного ополчення трудящих харків'ян».


Історія Харкова в роки Другої світової війни:
 народне ополчення у захисті Харкова влітку 1941 р.


«Народное ополчение в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 – народные добровольные вооруженные формирования лиц, не подлежащих первоочередному призыву по мобилизации; созданы во время Великой Отечественной войны для помощи действующей армии и участии в охране тыла; одна из форм патриотического движения советского народа. Под руководством местных партийных организаций в прифронтовых городах формировались рабочие отряды самообороны <…>. К концу июля 1941 в прифронтовой полосе было организовано 1755 истребительных батальонов. <…> Всего по стране вступили в ополчения свыше 4 миллионов человек. <…> На Украине, главным образом в ее центральных и восточных областях, формировались два ополченских корпуса (в Харькове и Днепропетровской области) и 8 дивизий народного ополчения. <…> Значительный контингент народного ополчения участвовал в обороне городов-героев Киева, Одессы, а также Харькова, Донбасса» [3, с. 159].
***
«14 июля. На заседании бюро Харьковского горкома КП(б)У принято решение о формировании народного ополчения на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях города. Было утверждено временное положение о народном ополчении, разработанное военным отделом горкома партии. Утверждены командный и политический состав Харьковского корпуса народного ополчения.
Первая половина июля. В ряды народного ополчения в Харькове и прилегающих населенных пунктах вступили 85 тыс. бойцов, всего по Харьковской области свыше 100 тыс. человек. Из них был сформирован корпус народного ополчения (командир – председатель исполкома Харьковского горсовета А. И. Селиванов, комиссар – первый секретарь Харьковского обкома и горкома КП(б)У А. А. Епишев)» [4, с. 21–22].
***
«Тисячі комуністів і безпартійних робітників, службовців, учених прагнули стати ополченцями. “Вітчизна в небезпеці! Прошу прийняти мене в ряди народного ополчення. Буду громити гітлерівців до повного їх знищення”, – писав у своїй заяві робітник заводу ім. Комінтерна т. Макаров. <> За рішенням міськкому партії корпус народного ополчення було оформлено організаційно. Його командиром став голова міськради О. І. Селіванов, комісаром – перший секретар обкому партії О. О. Єпішев, начальником штабу – завідуючий військовою кафедрою Харківського авіаційного інституту М. Е. Писаревський. У відповідності з організаційною структурою частин Червоної Армії формувались роти, батальйони, полки, дивізії. <…> З метою швидкого озброєння народного ополчення бюро Харківського обкому КП(б)У схвалило рішення про налагодження ремонту й реставрацію зброї учбово-стрілецьких приладів та спорядження, який вже у вересні мав поставити 3 тис. гвинтівок і 1200 пістолетів. <…> У зв’язку з загрозою окупації міста фашистами значна частина його населення евакуювалася до східних районів країни, що спричинилося до зменшення чисельності народних ополченців, а отже – до ліквідації окремих підрозділів. Так, на 22 серпня 1941 р. в Харківському корпусі налічувалося не більше 40 тис. бійців. 19 серпня його командування звернулося до Військової Ради Харківського військового округу з пропозицією використати ополченські частини безпосередньо для ведення бойових операцій. <> На світанку 23 жовтня ополченці вступили у перший бій з загарбниками. Після короткої сутички фашистські мотоциклісти відступили й почалася танкова атака, яку також було відбито (знищено чотири ворожі машини). Героїчно бились ополченці, що розташувалися на Університетській гірці. Вони позбавили фашистів можливості переправитися через р. Лопань, відбивши кілька піхотних і танкових атак. <…> Добре орієнтуючись у місті, бійці з’являлись там, де ворог їх зовсім не чекав. Ополченці виявили виключний героїзм. Так, командир роти А. С. Швецов помітив, що батальйону загрожує оточення. Він з групою бійців пробрався у тил ворожих підрозділів і примусив їх відступити. <…> До 27 жовтня 1941 р. разом з частинами Червоної Армії полк вів оборонні бої, а потім за вказівкою штабу Південно-Західного фронту і Харківського обкому КП(б)У був розформований. Частина ополченців увійшла до складу 15 партизанських загонів і до студентського комуністичного батальйону, який згодом узяв участь в обороні <…> Москви» [1].
Джерела
1. Онищенко, В. К. Харківські ополченці (1941 р.) / В. К. Онищенко, М. І. Старовойт // Український історичний журнал. – 1969. – № 2. – С. 109–111.
2. Старовойт, Н. И. Ополченцы встречают врага // Красное знамя. – 1990. – 9 мая.
Участь народного ополчення у захисті Харкова влітку 1941 р.
3. Украинская Советская энциклопедия. В 12 т. / редкол.: Антонов О. К., Бабий Б. М., Бабичев Ф. С. и др. – Киев, 1978. –
Т. 7 : Молекула – остит. – 1982. – 567 с.
4. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны : хроника событий / Ун‑т внутр. дел ; [сост.: Б. П. Зайцев и др.]. – Харьков, 1995. – 104 с.