Мечников І. І.Дошка на честь І. І. Мечникова зберігається за адресою Сумська вулиця, 37 в музеї історії Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

«В цьому будинку в лабораторії проф. Щьолкова працював великий російський вчений Ілля Ілліч Мєчніков, 1862–1864».

Від авторів-укладачів. Ще одна загадка на сторінках ресурсу «Історія Харкова в пам’ятних дошках». Колеги з обласного палацу дитячої та юнацької творчості розповіли про дошку на честь І. І. Мечникова, яка, на їхню думку,була встановлена на фасаді Ветеринарного інституту (Сумська, 37) і була демонтована у зв’язку з реконструкцією будівлі у 1961 році. Через рік відремонтована будівля була передана Палацу дитячої та юнацької творчості, а дошка потрапила до сховищ музею Палацу. Також краєзнавець Р. розповідав, що пам’ятає цю дошку на фасаді Палацу. Але, у процесі пошуку підтверджуючої інформації ми винайшли такі факти: 1) майбутній вчений І. І. Мечников дійсно працював у лабораторії І. П. Щелкова в 1862–1864 рр.; 2) професор університету І. П. Щелков отримав приміщення під свою лабораторію у 1862 (в деяких джерелах 1863 р.) у будівлі, де колись мешкали казеннокоштні студенти; 3) цей будинок знаходиться на вулиці Університетській. Підтвердження про співпрацю І. П. Щелкова з Ветеринарним інститутом в розглянутих джерелах ми не знайшли. Але, 4) В. Я. Данилевський, фізіолог, лікар, учень І. П. Шелкова, працював під час навчання в лабораторії вченого, а викладацьку кар’єру починав саме у Ветеринарному інституті, де й завідував лабораторією. Що є помилкою? Пропонуємо читати далі й робити висновки. Будемо раді допомозі істориків, краєзнавців, дослідників.

З історії Харківського університету:

лабораторія І. П. Щелкова та І. І. Мечников


«Мечников Ілля Ілліч (3(15).05.1845–2(15).07.1916): вчений, біолог, фізіолог, ембріолог. Народився в с. Іванівка Харківської губернії (нині Дворічанського району Харківської області). Закінчив 2-у Харківську гімназію (1862) та природниче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету (1864), потім навчався у Німеччині та Італії. Магістр (1867) та доктор (1868) наук. Працював у Новоросійському (1867–1868) та Петербурзькому (1868–1870, приват-доцент) університетах. У 1870–1882 рр. – професор та завідуючий кафедрою зоології та порівняльної анатомії Новоросійського університету (Одеса). У 1884 р. вийшов у відставку на знак протесту проти політики царського уряду і переїхав до Мессини (Італія). Повернувся до Росії (1886), організував в Одесі приватну лабораторію, потім – першу в Росії бактеріологічну станцію, завідував нею (1886–1887). Переїхав до Парижу (1887), завідував лабораторією в Пастерівському інституті (1888–1916), заступник директора інституту (з 1905). Автор праць в галузі біології та медицини. Один із основоположників порівняльної та еволюційної ембріології. Автор оригінальної теорії походження багатоклітинних тварин. Винайшов явище фагоцитозу (1882), розробив фагоцитарну теорію імунітету. Створив першу російську школу мікробіологів, імунологів та патологів. Член Французької академії медицини, Шведського медичного товариства, член-кореспондент Академії природничих наук (Філадельфія, 1891), Бельгійської академії наук (1905). Почесний член багатьох академій наук, наукових товариств та інститутів. Почесний доктор Кембріджського (1891) та Харківського (1916) університетів. Лауреат Нобелівської премії в галузі медицини (1901). Помер у Парижі. Його ім'я присвоєно Національному одеському університету» [5].
***
«А Илья? Выскочив из дому, он стремительно спускался по Благовещенской улице, проходил мимо отстроенной и невозможно расфранченной Благовещенской церкви, перебегал мостик через зловонную речушку и подымался на обсаженную тенистыми липами университетскую горку. Прямо перед ним возвышалась стройная и легкая, устремленная ввысь, точно выпущенная из лука стрела, колокольня Успенского собора, возведенная в память о [18]12-м годе; не доходя до нее, Илья круто сворачивал вправо и здесь, замедляя шаг, с независимым видом скрывался за тяжелой дверью университетского подъезда.
Примостившись где-нибудь в заднем ряду аудитории, чтобы не мозолить глаза предательской оголенностью своего подбородка, он жадно слушал то профессора сравнительной анатомии А. Ф. Маслова, то профессора геологии И. Ф. Леваковского, то молодого профессора физиологии И. П. Щелкова…
А однажды, набравшись храбрости, он подошел к Масловскому и попросил разрешения позаниматься в лаборатории.
Профессор метнул оценивающий взгляд и, нимало не обманувшись сюртуком и "бабочкой", посоветовал… сперва закончить гимназию.
Затаив обиду, Илья не без душевного трепета обратился к Щелкову. Щелков неторопливо повернул в сторону юноши небольшую голову на длинной кадыкастой шее, посмотрел на него сверху вниз и, не выразив взглядом ни удивления, ни недоумения, холодно ответил, что коллега может пользоваться лабораторией в любое удобное для него время.
…Две тесные полутемные комнатушки, оборудованные под лабораторию из бывших умывальных, Иван Петрович Щелков отвоевал у университетского начальства после того, как вернулся из-за границы, где прошел выучку у Людвига, Гоппе-Зейлера, Дюбуа-Реймона, то есть крупнейших физиологов того времени. В одной из комнат, сдвинув приборы и склянки с препаратами, он расчистил краешек стола для гимназиста.
Профессор Щелков даже на лекциях своих, которые читал, по отзывам его слушавших, глубоко и содержательно, но суховато, без всяких внешних эффектов, – был не многословен; в лаборатории же его царила тишина.
Профессор работал молча, учеников точно не замечал, предоставляя им полную свободу. Когда его о чем-нибудь спрашивали, – отвечал… Спрашивать, однако, не всегда хватало духу; если ученик обнаруживал незнание того, что, по мнению Щелкова, обязан был знать, объяснения его наполнялись желчной иронией. Не очень-то подходящая атмосфера для самолюбивого и вспыльчивого юноши!
Впрочем, никаких эксцессов между ним и профессором не происходило – то ли Илья был хорошо подкован, то ли ему, как гимназисту, позволялось не знать многое» [7, с.39–40].
***
Из письма В. Я. Данилевского И. П. Щелкову
«Глубокоуважаемый Иван Петрович! Оправившись от инфлюэнцы, которая ежегодно раза два удостаивает меня своим обязательным посещением, я принимаюсь теперь за "письменные работы" для Юбилейного Университетского сборника и снова решаюсь обратиться к Вам с докучливою просьбоюпо поводу Вашей биографии, т. е. по поводу материалов для нее. На этот раз я ограничусь перечнем вопросов, на которые желательно получить ответы, краткие или подробные – по Вашему усмотрению. Эти вопросы соответствуют схеме, установленной нашею юбилейною Комиссией
 1. "Происхождение";
<…>;
6. "Учебная и просветительская деятельность: курсы, читанные в университете, курсы, читанные вне университета". Сюда следует отнести и организацию Физиологич. лаборатории (в 1862 г.?); много ли было даваемо средств? Ее первоначальное помещение – где? Вы приютили в ней у себя Фармакологию – все это уже "на моей памяти" (я начал у Вас работать в 1872 г.). И помню "шкаф Н. А. Залеского", а затем и Гигиенич. лабораторию "в задних комнатах".
Здесь же будьте добры назвать Ваших учеников; мне известны: Закс (имя?), Г. Л. Гиршман, И. И. Мечников, Н. Ф. Белецкий, С. П. Алферов, Я – кто еще, достойные упоминания? Не был ли Вашим слушателем Г. Семирадский?
<…> Будьте здоровы, Иван Петрович, не отказать в присылке просимых сведений. Душевнопреданный Вам, В. Данилевский. 1905 г.» [6, с. 42–43].
***
«Научное преподавание физиологии в Харьковском университете было установлено И. П. Щелковым. Благодаря некоторому вниманию правления университета, ему удалось получить полторы комнаты в здании, где прежде помещались казеннокоштные студенты. Здесь И. П. расположил некоторые физиологические аппараты, купленные им заграницею. "Это был, так сказать, зародыш будущего физиологического кабинета с лабораторией!", – говорил он сам. Мало по малу ему удалось впоследствии завладеть и другими близ лежащими помещениями, когда я начал работать у Ивана Петровича, его лаборатория состояла из 4 небольших комнат, к которым через задний темный коридорчик примыкали еще 2 низкие, полутемные комнатки, пригодные более для содержания животных, чем для каких-либо работ. Наибольшая и лучшая комната лаборатории (в 4 окна с аркой) служила аудиторией; другая меньшая – кабинетом профессора; таким образом, для работ, в сущности, оставались только две небольшие, весьма неудобные для занятий комнаты.
Несмотря на тесноту и неудобства помещения, на малые средства лаборатории и ее неприспособленность, в ней с самого начала ее существования проходила оживленная научная деятельность. Неутомимо работал сам И. П.; следуя его примеру, усердно работали некоторые врачи и студенты. Начиная с 1962 г. стали появляться в печати научные труды из физиологической лаборатории как самого И. П., так и его учеников (напр. студента И. Закса<…> за 1863 г.; Г. Гиршмана "О газах крови" в Военно-медицинском журнале за 1966 год; И. Мечникова, ныне профессора в Institut Pasteur в Париже <…>)» [3].
***
«В конце 1879 г. Д., будучи еще за границей, был избран доцентом зоофизиологии в Харьковском зооветеринарном институте, с обязательством вести практический курс гистологии. По этим предметам профессуры в ветеринарном институте не полагалось.
В начале 1880 г., по возвращении из заграничной командировки (в декабре 1979 г.), Д. прочел в ветеринарном институте две пробные лекции, признанными удовлетворительными, и 15 февраля того же 1880 г. был Высочайше утвержден в вышеозначенной должности. Хотя она и давала ему научно-преподавательскую самостоятельность, но крайняя ограниченность научных пособий сильно тормозила всякие стремления к специальным работам в лаборатории, которая находилась лишь в зачаточном состоянии и без средств, а тем не менее должна была служить для преподавания таких предметов, как физиология и гистология. <…> В 1882 г. Д. был приглашен физико-математическим факультетом Харьковского университета читать "по поручению" сравнительную физиологию животных студентам-натуралистам. <…> 10 декабря 1886 г. Д. был перемещен ординарным профессором на медицинский факультет того же Харьковского университета на кафедру физиологии человека, освободившуюся за истечением 30-летия штатной службы проф. И. П. Щелкова. <…> Получив в свое заведывание медицинскую физиологическую лабораторию <…>, Д. мог теперь обставить свое преподавание более правильно. Но, к сожалению, крайняя теснота и неудобства лаборатории, состоящей только из 3 рабочих комнат и помещающейся на 3-м этаже здания, вдали от аудиторий (на 2-м этаже пристройки!), все время и до сих пор весьма неблагоприятно отражаются на ходе как преподавания, так и специальных работ» [6, с. 35–38.].
***
«Наиболее обилен учеными кабинетами медицинский факультет.
<…> Физиологическая лаборатория возникла только с введением университетского устава 1863 г. при проф. И. П. Щелкове – до тех пор преподавание на кафедре носило теоретический характер. В 1874 г. в физиологической лаборатории было уже 287 нум.[еров] и в ней работали студенты, натуралисты и врачи; между прочим в 60-х годах там в бытность студентом занимался знаменитый ныне Илья Ильич Мечников, а также нынешний акад. Заленский, Гиршман, Данилевский <…>. Преемником И. П. Щелкова был проф. В. Я. Данилевский (с 1886 г.)» [1, с. 647].
***

«Вот подробное размещение учреждений университета в 1834 г. Главные университетские здания состояли из 6 каменных корпусов, из коих 4 было в 2 этажа, 1 в 3 и 1 в 1 этаж. 5 комнат в 1-м из них были временно заняты библиотекой. Во 2-м корпусе в нижнем этаже 1 комната занята была минералогическим кабинетом, галерея – зоологическим кабинетом (она состояла из 4-х отделений); в верхнем этаже 3 комнаты – физическим, технологическим, нумизматическим и астрономическим кабинетами, а остальные 29 комнат нижнего и верхнего этажа – казеннокоштными студентами» [2, с. 406].

***
«Общественный Комитет по увековечению памяти И. И. Мечникова был организован 29 октября 1926 года. За время своей деятельности Комитет наметил ряд мероприятий, которые частично уже осуществлены, а остальные намечены к осуществлению в ближайшее время. <…> в Харькове, где Мечников жил и учился установить мраморные мемориальные доски. Доски установлены на домах бывшего Университета, в школе, где учился Мечников, и на доме, где он жил» [4].

Джерела
1. Багалей, Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : ист. моногр. В 2 т. Т.2 : ХІХ – начало ХХ века / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – репринт. изд. – Харьков, 2004. – 973 с.
2. Багалей, Д. И. Опыт истории Харьковского университета : (по неизд. материалам) : с прил. портр. и планов. – Харьков, 1904. – Т. 2 (с 1815 по 1835 год). – 1134 с., [7] л. ил.
3. Данилевский, В. Я. Щелков Иван Петрович // История медицинского факультета Харьковского императорского университета за первые 100 лет его существования / под ред. проф. И. П. Скворцова и проф. Д. И. Багалея. – репринт.изд. – Харьков : Сага, 2011. – С. 35–41 (5 паг.).
4. Ефимов, Д. Памяти великого ученого [И. И. Мечникова] // Путь к здоровью. – 1928. – № 6. – С. 2–3.
5. МечниковІлля Ілліч // Вихованці Харківського університету: біобібліогр. довід. – Харків,2004. – С.131–133: фот.
6. Пример служения : сб. тр. В. Я. Данилевского и материалов о его деятельности / сост. О. М. Белецкая. – Харьков : Форт, 2007. – 528 с.
7. Резник, С. Мечников. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 367 с. : фот. – (Жизнь замечательных людей).
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий