Бокаріус М. С.Дошку на честь М. С. Бокаріуса встановлено за адресою вулиця Дмитрієвська, 14/16, на фасаді будівлі кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса.

«У 1910–1931 роках кафедру судової медицини Харківського медичного інституту очолював видатний український вчений, фундатор криміналістичного напрямку в судовій медицині, Заслужений професор УРСР Микола Сергійович Бокаріус».


З історії становлення у Харкові судово-медичної експертизи: Н. С. Бокаріус
«Видатний судовий медик, вчений і талановитий педагог, організатор судово-медичної та криміналістичної служби в Україні, заслужений професор, Микола Сергійович Бокаріус народився у м. Одесі 6 березня 1869 року в родині викладача чоловічої гімназії. Після закінчення гімназії у 1890 році вступив на медичний факультет Харківського університету, який закінчив у 1895 році і був обраний на посаду позаштатного ординатора хірургічної клініки, якою керував професор В. Ф. Грубе, де займався патологоанатомічними патогістологічними дослідженнями клінічного матеріалу. У 1897 році обирається на посаду помічника прозектора кафедри судової медицини, якою керував професор Ф. А. Патенко. У 1901 році став прозектором, у 1903 році успішно захистив докторську дисертацію "Кристалы Флоранса, их химическая природа и судебно-медицинское значение". У 1910 році його обрано на посаду завідувача кафедри, тоді ж отримав звання професора. На цій посаді він був до своєї смерті у 1931 році.
<…> Виконуючи велику педагогічну роботу та вважаючи себе у першу чергу педагогом, М. С. Бокаріус розумів, що викладацька робота може бути плодотворною тільки за умови сполучення її з науково-дослідною. Його особливу увагу приваблював розділ судової медицини – дослідження речових доказів.
<…> Практична, експертна робота, виконана М. С. Бокаріусом, була величезною. Так він провів до 5000 досліджень різноманітних речових доказів та понад 3000 розтинів трупів. Особливе місце у його житті займала організаційно-адміністративна діяльність. У 1923 році під його безпосереднім керівництвом у Харкові створено інститут науково-судової експертизи.
Весь життєвий шлях Миколи Сергійовича – це почесний шлях вченого, практика і громадського діяча, шлях, що дав йому світове ім’я. Багато фундаментальних праць і експериментальних робіт з різних питань судової медицини та кримінальної техніки, величезна кількість досліджень речових доказів, його активна робота в громадських організаціях – це почесний актив його трудової діяльності. І недаремно у 1925 році уряд України присвоїв йому почесне звання заслуженого професора, а у 1931 році його ім’я було присвоєно Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Помер М. С. Бокаріус 23 грудня 1931 р. у Харкові» [6].
Ще більше інформації можна знайти на сторінках ресурсу у рубриці «Бокаріус М. С.».

Джерела
1. Александренко, Е. В. Осмотр места происшествия и трупа по делам об убийстве : (практ. рекомендации Н. С. Бокариуса) // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7–8 листоп. 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 58–59.
2. Бокариус, Н. Н. Жизнь и деятельность заслуженного Профессора Николая Сергеевича Бокариуса // Криминалист первопечатный. – 2015. – № 9. – С. 134–153 ; № 10. – С. 89–108 : фото. – Начало в № 6.
3. Бокариус, Н. С. Кафедра судебной медицины // Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905)] / под ред. : И. П. Скворцова и Д. И. Багалея ; [авт. вступ. ст. : С. М. Куделко]. – Репр. изд. – Харьков : Сага, 2011. – С. 413–418.
4. Лесовой, В. Н. Отец и сын Бокариусы: жизнь, отданная судебной медицине // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2009. – № 2. – С. 12–23. – Библиогр. в конце ст.
5. Робак, І. Ю. Життєвий шлях і наукова спадщина М. С. Бокаріуса : історіографія дослідження / І. Ю. Робак, О. В. Семененко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. Історія науки і техніки : зб. наук. пр. / [координац. рада : Л. Л. Товажнянський (голова) та ін.]. – 2015. – № 63 (1172) 2015. – С. 85–90. – Бібліогр. : 39 назв.
6. Татаренко, В. О. Бокаріус Микола Сергійович // Вчені університету / Харків. держ. мед. ун-т ; [авт.вступ. слова та ред. А. Я. Циганенко]. – Харків, 2002. – С. 110–111 : портр. – Назва опр.: Вчені Харків. держ. мед. ун-ту.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий