Основ’янський містДошку на честь будівництва Основ’янського мосту встановлено у 1957 році на його пілонах зі сторони вулиці Москалівської.

«Основянский мост построен Мостопоездом № 402 в 1957 г.».

Мости Харкова: Основ’янський міст
«Основ'янський міст – міст через річку Лопань на території Харкова, адміністративні райони Новобаварський і Основ'янський. Проходить Москалівською вулицею. Лівим берегом річки Лопань під мостом проходить також залізнична колія.
<…> Основ'янський міст не завжди стояв на тому місці, де ми бачимо його зараз. Принаймні, на мапі 1896 р. він розташований трохи вище за течією, приблизно напроти Володимирської вулиці. На мапі 1924 р. він уже проходить Москалівською вулицею.
На поч. XX століття міська влада не бажала опікуватись мостом. Ні місто Харків, ані земство не погоджувалися визнавати Основ'янський міст своєю територією. 9 грудня 1906 р. губернське земське зібрання ухвалило виключити Основ'янський міст і дамбу через річку Лопань з числа дорожніх споруд Харківської губернії. Відповідно до цієї постанови міст ставився на облік міського управління. 2 травня 1908 р. харківська дума знову відмовилася приймати у земства міст, наполягаючи на його приналежності до земства, що було підтверджено думою вже 29 жовтня 1910 р.
У 1909 році пресою знову було підняте питання по дебатах міста та земства навколо Основ'янського мосту. Було відзначено, що на прилеглих мостових і на самому мосту "бруд по коліно і геть нікому немає діла". Губернатор розрішив суперечки, віднісши міст до міста і зобов'язавши міську управу зайнятися виправленням і очищенням мосту. Прилеглі мостові були розподілені між містом (з боку Москалівки) і земством (з боку Основи).
Питання про "лагодження" мосту залишилося не вирішеним . Управа заявила про свою відмову проводити будь-які роботи без виділення відповідних кредитів. На 1911 рік міст усе ще перебував у неналежному стані» [2].
***
«Закончено строительство Основянского моста. Комиссия специалистов украинского института сооружений проводит испытательные работы.
Вчера впервые по громадному сооружению прошел трамвай с грузом и несколько грузовых автомашин.
После испытательных работ 27 и 28 января мост будет сдан в эксплуатацию» [4].
***
«Харьков, конечно, не Венеция, но на его территории существует более 170 мостов.
<…> Мосты, которые существуют сегодня, разные по назначению и конструкции. Около 30 – автомобильно-трамвайно-троллейбусные, над речками. Кроме них, более восьмидесяти легких мостов – это пешеходные мосты различных видов: подвесные, наплавные, понтонные, на различных опорах, висячие, на тросах и цепях, металлические и деревянные, а также пешеходные дамбы – ″гребли″, трубы-мосты и мостки, сделанные умельцами из подручных материалов» [1].
Джерела:
1.Абросимов, М. Мосты Харькова // Панорама. – 2002. – 26 квіт. – С. 13.
2. Основ'янський міст [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текстові дані. – URL: https://goo.gl/TrwKb4, вільний (дата звернення: 22.06.2018). – Назва з екрану.
3. Основ'янський міст відкривається 1 лютого // Соціалістична Харківщина. – 1938. – 20 січ. – С. 4.
4. Первый трамвай на Основянском мосту // Харьковский рабочий. – 1938. – 25 янв. – С. 3.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий